Detaljplaner för verksamheter och bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 20 maj bland annat två detaljplaner, ett planuppdrag för brandstationstomt...

Byggstart och första spadtag i Kronandalen

Det var en grävmaskin som tog det symboliska spadtaget för de första bostäderna i området Kronandalen. Bakom spakarna fanns Tom Rasmussen, H...

Gigantiskt energilager till Luleå

Luleå Energi planerar för ett gigantiskt energilager i form av en fjärrvärmeackumulator i Luleå. Energilagret kommer att kunna lagra 30 000 ...

Detaljplan för brandstationstomten

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade på sitt sammanträde idag ärendet om en ändrad detaljplan för del av Bävern 1 till samhällsutv...

Kronandalens första bostäder på gång

Nu startar bygget av de första bostäderna i området Kronandalen. Det är fastighetsbolaget Heimstaden som är först ut. De ska bygga 80 nya hy...

Luleå och Dublin delar kunskaper 

Den 8 - 11 april åkte representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen på Luleå kommun och Arbetsförmedlingen till Dublin, Irland för utbyte...

NCC bygger Luleå Räddningsstation

Det blev NCC som vann upphandlingen för bygget av den nya fastigheten ”Luleå Räddningsstation” på Lilla Mjölkuddsberget. Arbetet beräknas på...

Företagare och tankesmedja ger kommunen högt betyg

Företagare fortsätter att ge kommunens service goda omdömen, men visar samtidigt var förbättringar behövs. Luleå har även utsetts till Norrl...

Logotyp