Unika möjligheter på lokalt skrädderi

På Sömnadskollektivet får nyanlända en unik möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och jobba med det de är utbildade till. Nu satsar det ...

Ännu inga samhällsmaster i Luleå

Luleå har god mobiltäckning i kommunen, med undantag för vissa områden i de nordligaste kommundelarna och i skärgården. Lunet har under en l...

Bioflygbränsle kan produceras i Luleå

Flera aktörer i Luleå och Piteå samarbetar med målet att skapa förutsättningar för etablering av storskalig kommersiell produktion av biofly...

Utredning om parkeringsbolag

Kommundirektören och Luleå Kommunföretag föreslås få i uppdrag att klargöra förutsättningar för bildande av ett helägt kommunalt bolag samt ...

Byggstart för Luleå Räddningsstation

Bygget av Luleå Räddningsstation på Lilla Mjölkuddsberget startades med en välbesökt byggstartsceremoni. På plats fanns representanter från ...

Bredband till landsbygden

Fram till 2020 ska 98 procent av Luleåborna ha tillgång till bredband, om allt går enligt planerat. Nu har bredbandsutbyggnaden i bland anna...

Forskning för framtiden

Luleå och Norrbotten spelar en viktig roll för att lösa klimatfrågan. I takt med allt fler elbilar rullar ökar behovet av energilagring. Jus...

Ny detaljplan i Kallax företagsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en en ändrad detaljplan för en fastighet i Kallax företagsstad...

Logotyp