Barn och unga prioriteras

I det fortsatta effektiviseringsarbetet för att nå överskottsmålet ska barn, unga samt yngre kvinnor och tillväxt prioriteras. Under dagens ...

Stramt budgetläge

Fortsatt fokus på effektiviseringar för att trygga en hållbar ekonomi utan skattehöjning, satsa på digitaliseringen och hantera underskottet...

Ny plan för evenemang

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 23 september sammanlagt 15 ärenden, bland annat ny plan för evenem...

Populära yrkesutbildningar i Luleå

Ett hundratal nya studenter börjar olika yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen under hösten. På måndagen var den stora introduktionsdagen d...

Vattenmätarna blir digitala

De analoga vattenmätarna ska bytas ut till digitala och först ut är Gammelstad. Därefter följer byten i Råneå, delar av centrum, Skurholmen,...

Forskar för ett renare Luleå

Luleå kommun har inlett ett samverkansprojekt med Luleå tekniska universitet för att öka kunskapen om dagvattenhantering i vårt klimat, så k...

Få skolelever att röra på sig mer

Förra veckan drog Sunderbyskolan igång sin rörelsesatsning för att främja inlärning och stärka gemenskap via rörelse i olika former....

Allvarligt missförhållande anmäls

Personal på ett boende inom individ- och familjeomsorgen i Luleå kommun misstänks ha brustit i sitt förhållningssätt till en brukare. Social...

Logotyp