Bemanningsläget inför skolstarten

Inför höstens skolstart är bemanningsläget bättre än i fjol men det är fortfarande elva tjänster som inte är tillsatta. Förra året vid samma tid var det 15 tjänster.

Av drygt 134 utannonserade tjänster under maj till augusti är det elva som inte är tillsatta. Det handlar främst om lärartjänster i grundskolan och gymnasieskolan.

– Faktum är att vi idag bara har elva annonser som inte är tillsatta, varav sju finns i grundskolan och gymnasieskolan. Förra året samma tid var det 15 annonser. Vilket ändå visar på att det inte är ett sämre läge i år än tidigare, säger Helena Bergström, avdelningschef HR och ekonomi.

De tjänster som inte är tillsatta är främst inom grundskolan och gymnasieskolan.

Av de elva tjänster som inte är tillsatta är fyra inom förskolan, två förskolelärare och två barnskötare.

I grundskolan är det ingen specifik skola som sticker ut med många vakanta tjänster men inom årskurs 4-6 är det fortfarande tre tjänster som inte är tillsatta med behörig personal. För fritidspedagogerna som är en svårrekryterad kompetens finns inga annonser ute nu. Det positiva utropstecknet inom grundskolan är att Tunaskolan anställt fyra behöriga lärare från andra kommuner.

Inom gymnasieskolan är det som tidigare år främst inom yrkesinriktade ämnen som det är svårast att rekrytera. En del tjänster har tillsatts med obehörig personal. Till gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning bageri och konditori har en obehörig med lång yrkeserfarenhet anställts.

FAKTA

  • Skolan i Luleå har ca 2700 medarbetare som bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, fritidsassistenter och kockar.
  • I Luleå kommun finns cirka 7000 medarbetare.
  • Inom bland annat satsningen skolpaketet arbetar man med att hitta modeller för att marknadsföra läraryrket och skolan i Luleå.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Anders Alm

16 augusti 2019

Logotyp