Halvägs med arbetet längs Haparandavägen

Nu går bygget av de nya rondellerna längs Haparandavägen in i halvtid.
Tidplanen håller och resterande arbeten ska hålla tempot för att hinna slutföras innan den planerade öppningen av vägen i slutet av oktober.

Projektledarna för arbetet med Risslan och Östra Länken är nöjd med genomfört jobb.

–Det har flutit på fint, över förväntan faktiskt. Mycket tack vare att vi har haft hela vägen avstängd så att vi kunnat arbeta koncentrerat, säger de.

Halvägs in i byggprojektet Östra Länken etapp 4F börjar den nya cirkulationsplatsen mellan Midgårdsvägen och Banvägen ta form. Sista oktober öppnas Haparandavägen för trafik ige.n Fram tills dess kommer det att vara trafikstörningar för trafikanter i arbetsplatsområdet.

Projekt Östra Länken och Risslan

Det är två stora projekt som arbetar längs Haparandavägen just nu. Östra länken som är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas.

Och Risslan som är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för Luleå nya räddningsstation och ÅVC-Återvinningscentral, samt därtill hörande uppfartsvägar.

Två nya cirkulationsplatser har tagit form

I dessa båda projekt anläggs dessutom två cirkulationsplatser längs vägen och det är dom som skapat mest störningar för allmänheten. Vägen stängdes av för fordonstrafik den 6 maj och Luleåborna har sedan dess varit tvungen att välja alternativa vägar mellan Mjölkuddsrondellen och Porsörondellen. Vägen mellan handelsområdena på Skutviken och Notviksstan har varit och kommer även fortsättningsvis att vara öppen. Räkna dock med mer köer under de kommande månaderna då arbetet kring rondellen intensifieras.

Mer bygginformation

Vill du veta vad som är gjort och vad som återstår att göra på de båda arbetsplatsområdena finner du utförligare information på projektsidorna. Följ länkar nedan.

FAKTA

  • Läs mer om projekt Östra Länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Läs mer om projekt Risslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Haparandavägen stängdes för genomfart den 6 maj och öppnas för trafik igen den 31 oktober.

Text och foto: Eva Sundgren

 

20 augusti 2019

Logotyp