Mer matte och idrott på schemat

Från och med höstterminen 2019 får eleverna ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet. Undervisningstiden utökas också i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar för elever i grundskolan.

– Grundläggande kunskaper i matematik är i många fall nödvändiga för att klara högre utbildningar därför ser vi positivt till den förändrade timplanen, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Från och med höstterminen 2019 får eleverna ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik i högstadiet.

Utökningen motsvarar en timme per vecka för årskurs 7–9. Samtidigt minskas den garanterande undervisningstiden i elevens val med lika många timmar. Dessutom ökar den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 6-9.

– Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Mer rörelse under skoldagen och mer idrott i skolan kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla eleverna när det gäller att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

FAKTA

  • I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019.
  • I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på högstadiet.
  • Undervisningstiden i elevens val kommer att minska med 205 timmar till totalt 177 timmar.
  • Mer information Skolverketlänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Simon Eliasson

19 augusti 2019

Logotyp