Markanvisningar på Kronan förlängs

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom ärendet att sex avtal om markanvisning förlängs. Avtalet med byggaktörerna Lerstenen och BDB Bygg om att bygga hyreslägenheter förlängs med ett år, medan avtalet med Riksbyggen förlängs till årsskiftet. Avtalen med aktörerna SHH, Heimstaden och HSB för att bygga bostadsrätter förlängs med två år.

Det är kommunstyrelsen som föreslås besluta om det. Anledningen är en mer avvaktande marknad, intresset för att bygga på Kronan är dock fortfarande stort bland aktörerna. 

Markanvisningar för byggandet av hures- och bostadsrätter i Kronandalen ska förlängas.

– HSB Norr är fortsatt intresserade av Kronandalen och ser mycket positivt på Kronandalens utveckling. Vårt intresse för att bygga bostadsrätter i området kvarstår och vi tror att många av våra medlemmar kommer att efterfråga bostäder i kvarteret Kikaren, säger Mattias Lundström, vd för HSB Norr.

– Efter en tid med svagare bostadsmarknad i hela landet har nu vindarna vänt och det finns en känsla av optimism och framtidstro, framförallt i Luleå. Läget på bostaden är viktigt, att ha nära till förskola, grönområden, idrottsplats och mataffär. Kronandalen ligger därför strategiskt rätt med sitt fina läge nära natur, friluftsliv och service. Vi på SHH Bostad ser fram mot att kunna erbjuda nyproducerade och prisvärda bostäder i Kronandalen, berättar Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef, SHH Bostad.

– Vi är medvetna om en mer avvaktande marknad när det gäller nybyggnation. I det läget är det glädjande att byggaktörerna fortfarande är intresserande av att bygga Luleås nya gröna stadsdel Kronan, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

De första byggnationerna inom Kronandalen har startats där Hemsö bygger ett vård- och omsorgsboende med 144 platser och Heimstaden bygger ett flerbostadshus med hyreslägenheter.

FAKTA

  • Kronandalen kommer att byggas ut i flera etapper och blir centrum i stadsdelen Kronan. Här finns redan skola och idrottshall och bygget av ett vård- och omsorgsboende pågår.
  • Fullt utbyggd kommer Kronan att bli Luleås största stadsdel med cirka 7 000 invånare.
  • Mer information om Kronanlänk till annan webbplats.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Jennie Pettersson

21 augusti 2019

Uppdaterat 26 augusti 2019

Logotyp