Smart industri på Stålverk 80-tomt

Ett nytt industriområde för så kallad smart industri håller på att växa fram på Hertsöfältet i Luleå. Under hösten ska en ny detaljplan tas ...

Nya bostäder kan byggas i Kulturbyn

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 12 september fem ärenden varav två detaljplaner, Kulturbyn på Kronan samt Vänortsvägen på ...

Nu är vi 78 000 Luleåbor

Hösten är den tid då befolkningstillväxten i Luleå är som starkast. Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik har Luleå nu passerat 78 0...

Ändrade förutsättningar för Lulebos lokaler i Antnäs

Luleå kommun har under ett mångårigt hyresförhållande med Lulebo varit hyresgäst och drivit ett vård- och omsorgsboende på Knalltorpsvägen i...

Nytt förslag för bostäder på Björkskatan

Kommunen planerar att bygga nya bostäder på Björkskatan i området mellan Vårvägen och Midsommarvägen. Samråd har ägt rum och efter att ha ta...

Fler nya Luleåbor med gratis busskort

Närmare 350 studenter nappade på kommunens erbjudande om gratis busskort vilket resulterade i flera nya Luleåbor. Under Nollemässan på Luleå...

Pengar till projekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att medfinansiera två projekt. Ett projekt för att använda artificiell intelligens (AI) får to...

Reviderad översiktsplan klar

Ett förslag på en reviderad översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas i framtiden är klart. Kommunstyrelsen föreslås att ge i uppdr...

Logotyp