Besöksnäringen i Luleå spränger miljardvallen

2018 blev ett rekordår för besöksnäringen i Luleå. Omsättningen är den högsta någonsin.
– Besöksnäringen i Luleå har vuxit kraftigt de senaste åren och fortsätter att öka. Vi satte ett långsiktigt mål, att 2020 nå en miljardomsättning. Det är otroligt häftigt att vi redan 2018 nått dit, säger Jenny Hellman, vd Visit Luleå.

Luleå hade 1,7 miljoner turistiska övernattningar 2018. Både nationella och internationella besökare ökar i antal. Omsättningen inom besöksnäringen fördelar sig på branscherna; shopping, logi, livsmedel, restaurang, transport och aktiviteter.

Besökarna spenderar sina pengar mestadels på logi, restaurang och shopping. De tre kategorierna utgör 68 procent av den totala omsättningen.

Luleå växer som besöksstad. Besökarna spenderar största delen av sina pengar på logi, restaurang och shopping.

– Att spränga miljardvallen är ett fantastiskt betyg för Luleås besöksnäringsföretag som arbetat målinriktat under många år med bland annat affärs- och produktutveckling. Tillsammans med näringslivet har vi även synliggjort destinationens erbjudanden och kapacitet, både på nationella och internationella marknader, säger Jenny Hellman.

Mycket talar för Luleå som besöksmål. Luleå är handelsstaden i norr som med ett stort och växande hotellutbud kan konkurrera med andra större städer. Luleå har vuxit som mötesstad och allt fler väljer att förlägga sin konferens eller kongress här.

Flygplatsen är bara 10 minuter från centrum och tillsammans med närheten till vatten och natur, lättillgängliga aktiviteter och innovativ restaurangkultur gör det Luleå till en populär destination för såväl affärs- som privatresenärer.

– Det är mycket tillfredsställande att besöksnäringen fortsätter växa. Det är viktigt för Luleås attraktivitet och gynnar hela Luleås näringsliv. Tillväxten ger också tydliga effekter på stadens ekonomi. Besöksnäringen genererade 55 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen under förra året, säger Niklas Nordström, kommunalråd och styrelseordförande för Visit Luleå.

Cirkeldiagram över hur besöksnäringens omsättning fördelas;

FAKTA

  • Källa: TEM-rapporten (turistekonomisk modell) från Resurs AB som sammanställt SCB-statistik för helåret 2018.
  • Visit Luleå AB ägs av Luleå kommun 49 % och näringslivet 51 %. Bolaget verkar för att fler besöker Luleå genom marknadsinsatser, destinationsutveckling, affärs- och produktutveckling samt Convention Bureau.
  • Antal medlemsföretag i Visit Luleå är 250 st.

Text och grafik: Visit Luleå

Foto: Peter Rosén

16 augusti 2019

Logotyp